kleuters op bezoek in het Frans Hals museum

De kleuters hadden donderdag het Frans Hals museum bezocht.
Iedereen moest van te voren goed weten dat je de kunstwerken niet aan mocht raken. Dat was geen punt voor de kleuters, want thuis mochten ze ook niet aan de kunstwerken zitten.
In het begin was het een gekrioel van jewelste, maar zo gauw de kinderen in groepjes hun opdracht deden olv hun begeleider zat iedereen zo zoet te kijken en te werken.
Elk kind kreeg een eigen boekje met potlood en moest iets ontdekken aan een kunstwerk.
Er waren ongeveer 10 opdrachten door het hele museum verspreid.
De kleuters waren heel intensief bezig en werden heel goed begeleid door een ouder.

opdracht noteren

opdracht noteren

de schutters van bloemendaal

de schutters van bloemendaal