Bloemendaalse Schoolvereniging

Hartelijk welkom bij de BSV

Kiezen voor de BSV is kiezen voor een basisschool die al meer dan honderd jaar bestaat, op een van de mooiste plekjes in Bloemendaal. Een school met veel geschiedenis, maar met de blik stevig op de toekomst gericht.

Op de BSV leren kinderen natuurlijk de basisvakken als lezen, rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis, maar er gaat vooral ook veel aandacht uit naar het ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden, zoals bijvoorbeeld kritisch, probleemoplossend en creatief denken, samenwerken en informatiemanagement. Want de verwachting is dat 65% van de kinderen die vandaag naar de basisschool gaan uiteindelijk terecht zal komen in een nieuw soort baan, die we nu nog niet kennen. Daarom ziet de BSV het als haar taak om de kinderen toekomstbestendig te maken, door ze de vaardigheden en houding bij te brengen die hen een goede basis biedt in onze snel veranderende wereld.

Wat maakt de BSV bijzonder?

Huisvesting

De school is gehuisvest in een gemeentelijk monument op een unieke locatie in het Bloemendaalse bos. De kleuterklassen kijken uit op weilanden met paarden en de hele school speelt in de pauzes lekker buiten op het ruime plein tussen de bomen.

Brede school

De BSV biedt alles onder één dak: van de leukste peuterspeelzaal in Bloemendaal (De Kleine Daaltjes via Les Petits) tot de basisschool en naschoolse opvang (BSO BSV, ook via Les Petits).

Vakleerkrachten

De BSV heeft verschillende vakleerkrachten die hun vakinhoudelijke expertise meebrengen in oa lessen gymnastiek, handvaardigheid, muziek, ICT/mediawijsheid en verrijkingslessen. Deze lessen worden vaak aan halve groepen gegeven, zodat er op verschillende momenten in de week met kleinere groepen gewerkt wordt.

Facultatieve lessen

Ieder semester biedt de BSV haar leerlingen een aantal facultatieve naschoolse lessen aan, bijvoorbeeld timmerclub, Lego Brix Challenge, koken, kleutergym en juttersgeluk.

Ouderbetrokkenheid

De mate van ouderbetrokkenheid is op de BSV bijzonder hoog. Elke groep heeft enthousiaste klassenouders, ouders ondersteunen bij allerlei activiteiten binnen en buiten school en er is ook een zeer actieve ouderraad.

Leerzame activiteiten

Door het schooljaar heen worden er allerlei leuke en leerzame activiteiten georganiseerd: denk aan Sinterklaas, kerst en pasen, projectweken, klassenbezoeken aan musea en theaters, uitstapjes de natuur in, de avond4daagse, de sponsorloop voor een goed doel, koningsspelen, kinderboekenweek en de nationale voorleesdagen. De school heeft ook een prachtige eigen moestuin waar elke groep in wisselbeurt voor zorgt.

Ruim 100 jaar

De BSV bestaat al ruim een eeuw. Veel generaties, soms uit eenzelfde familie, gingen en gaan naar onze school. In al die jaren is er in het onderwijs veel veranderd. De school van nu is een professionele organisatie die de kinderen onderwijs en ontwikkeling biedt op veel gebieden, maar tegelijk ook graag tradities en de rijke historie van de school in ere houdt.

Scroll naar boven