Bloemendaalse Schoolvereniging

Ouderbijdrage

De BSV is een schoolvereniging, met alle ouders als leden. In de ledenvergadering is besloten dat de BSV een ouderovereenkomst met de ouders sluit ten behoeve van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage bedraagt €690 per kind (in het schooljaar 2022-2023).

Dankzij deze financiële bijdrage van de ouders kan de BSV onderwijs van hoge kwaliteit bieden. Juist het bijzondere karakter van de BSV, als ‘school van de ouders’, geeft het bestuur het vertrouwen dat alle leden voor wie dat financieel haalbaar is bij zullen dragen.

Scroll naar boven