Bloemendaalse Schoolvereniging

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij de huidige situatie op De Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV) wat betreft schoolresultaten, leerstofaanbod, onderwijstijd, didactisch en pedagogisch handelen en klassenmanagement. Een doorgaande lijn binnen de school wordt hierdoor gewaarborgd, ondanks individuele verschillen tussen leerlingen en leerkrachten. Tevens maken we met het schoolondersteuningsprofiel inzichtelijk hoe wij de leerlingenzorg op school vormgeven. Naast de basisaanpak die voor alle leerlingen geldt, is er een breedteaanbod voor leerlingen die meer zorg nodig hebben en een plusaanbod in de groep voor leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben. U kunt het onderwijsprofiel van onze school hier vinden.

Scroll naar boven