Bloemendaalse Schoolvereniging

Vakleerkrachten

De BSV is er trots op verschillende vakleerkrachten in huis te hebben. Zij brengen hun vakinhoudelijke expertise mee bij de lessen gymnastiek, creatieve vorming, ICT/mediawijsheid, muziek en verrijking.

Lichamelijke opvoeding​

De gymlessen worden gegeven door juf Anoek. De gymlessen zijn breed en gevarieerd. Ze zijn niet alleen bedoeld om de kinderen zoveel mogelijk nieuwe ‘trucjes’ en balsporten te leren, ze laten ook zien hoe leuk en belangrijk het is om te bewegen, hoe het is om samen te werken in een team en hoe creatief je kan zijn met materiaal. Hierdoor staan er het hele jaar door fantastische lessen op het programma.

ICT & Mediawijsheid​

De groepen 3 t/m 8 krijgen wekelijks les in ICT, nieuwe media en Mediawijsheid. In de lessen worden de kinderen wegwijs gemaakt in dit digitale tijdperk. Mediawijsheid is een van de onderdelen die centraal staat. Zo leren de kinderen van alles over het veilig gebruik van internet, omgaan met verschillende apparaten. Er wordt gebruik gemaakt van lespakketten van onder andere Mijn Kind Online en Kennisnet.

Creatieve vorming​

Mijn naam is Karin Doornenbal en ik ben vakdocent creatieve vorming of, zoals ik het liever noem, kunst en doe onderwijs. Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen, in halve groepen, 40 minuten creatieve vorming per week. De lessen worden gegeven in het kleine leslokaal achter de gymzaal en in de patio waar ruimte is voor groot werk.

Mijn lessen creatieve vorming op de BSV staan nooit op zichzelf. Het is belangrijk om de kinderen kennis te laten maken met (voornamelijk beeldende) kunst. Het filosoferen over kunst is belangrijk om creatief te (leren) denken en de wereld op een open, en vaak andere wijze tegemoet te treden. Mijn kunsthistorische achtergrond, studie aan de Rietvelt Academie en de colleges filosofie die ik volg geven een basis en inspiratie voor een enorme diversiteit aan lessen. Mijn uitgangspunt is nooit te herhalen om, net als de leerlingen, verrast te worden en scherp en verwonderd te blijven.

De les bestaat uit twee delen: kijken en discussiëren en de praktische uitwerking van de les binnen zoveel mogelijk verschillende materialen en diverse ruimtelijke dimensies. Het is een mix van kunst en doe onderwijs. Het gaat hierbij niet direct om het resultaat maar op de verwerking. Spelen, ontdekken en plezier staan voorop!

De werkvorm verschilt per les, soms is de uitwerking individueel een andere keer wordt gekozen voor groepswerk. het komt ook regelmatig voor dat we aan de hand van het materiaal aan de slag gaan en na de les evalueren.

Het is bijna ongelofelijk wat in een kort tijdsbestek kan worden bereikt! Als vakdocent sta ik elke les weer voor nieuwe verrassingen. Het resultaat is nooit te voorspellen. Dit maakt het lesgeven tot leidinggeven aan spannende processen die spelen onder uw jonge kunstenaars.

Praktisch: Vies worden hoort bij dit vak. De kinderen dragen schorten maar doe uw kind op lesdagen liever geen dure kleding aan.

Materialen: mocht u materiaal vinden waarvan u denkt dat wij het kunnen gebruiken dan hou ik mij aanbevolen. Daarbij denk ik aan plastic bakjes, wol, tijdschriften en alles wat u verder kwijt wil en geschikt is om te verwerken. Van enkele ouders krijg ik regelmatig prachtige stoffen en behang, veel dank! 

Muziek

Volgt.

Verrijkingsles

Volgt.

Scroll naar boven